Alle functies met 1 muisklik

Handige functies

Wij denken mee voor extra efficiëntie in uw dagelijkse taken, verbeteren continu op basis van feedback en spelen in op markttrends.

Correcte prijs/kwaliteitsverhouding

Betaalbare prijs

Prijs/kwaliteit in balans voor elk budget: kies zelf uw investering en Syndesk groeit mee met uw beheer.

Download

Ontdek & wees overtuigd

Kijk mee in onze virtuele demo of bezoek ons en dan tonen wij graag onze software qua functies & gebruiksgemak.

Volg onze nieuwste ontwikkelingen van dichtbij

Hier leest u uit eerste hand onze berichtgevingen inzake continue verbetering van ons softwarepakket. Wij blijven de uitdager in de markt en het meest innovatieve pakket. Aan u om te ontdekken!
 

Zoek hier op een kernwoord:
 

NIEUWE LAY-OUT + EXTRA FUNCTIES IN WEBSITE EIGENAARS

De webomgeving voor mede-eigenaars werd in een nieuw kleedje gestoken en biedt een up2date responsive lay-out gecombineerd met een verhoogd gebruikscomfort voor de eigenaar. Vanuit uw software kan u gemakkelijk nieuwsberichten posten, documenten publiceren, meldingen van eigenaars zien, profielaanpassingen, ... Een handige & extra service die u bieden kan in uw gebouwen.

AFREKENING AAN DE HUURDER

Meer en meer eigenaars verwachten dat u als syndicus een correcte aanzet geeft naar eventuele kosten voor hun huurder. In Syndesk kan u dit tijdens het boeken van kosten eenvoudigweg instellen zodat huurderskosten verrekend worden. Bij aanmaak van de afrekening komt de huurdersafrekening ter beschikking en kan u dit indicatief meezenden naar de eigenaar. Een handige oplossing om uw dienstverlening uit te breiden.

SYNDESK IN DE CLOUD

Wenst u op diverse locaties (met een internetverbinding) te werken in uw pakket? Dan bieden wij Syndesk aan in een Cloud-omgeving en kan u op elk werkstation via de gebruikerstoegang in Syndesk werken. Uw database staat op een beveiligde Cloud-server en u gebruikt eveneens de kracht van de Cloud om berekeningen te laten uitvoeren. Dus vanop eender welke computer (Windows & Mac) kan u beginnen werken via internet.

GEBRUIK UITGEBREIDERE BOEKPATRONEN & EAN-NUMMERS

Voor leveranciers kan u voortaan bepalen hoe de boekpatronen terugkeren en meer in detail bewaard worden op niveau van de leverancier en/of een gebouw. Daarnaast kan u ook het unieke EAN-nummer gebruiken en koppelen aan een boekpatroon. Dit laat toe dat u op voorhand gedetailleerde verdelingen op kostenrekeningen kan inzetten zodat u tijd bespaart bij terugkerende boekingen en vaste verdelingen.

AUTOMATISCH BOEKEN FACTUREN RAPPELOPBRENGST

Het was al zo dat Syndesk automatisch rappelkosten inboekt op de privatieve rekening van de betrokken mede-eigenaar. Nu is het ook mogelijk dat Syndesk per gebouw en periodiciteit uw eigen factuur voor het recupereren van de rappelkosten automatisch zal aanmaken en inboeken. In de achtergrond zal de gecumuleerde rappelopbrengst van de VME automatisch geboekt worden als aankoopfactuur van uzelf als syndicus.

CENTRALISATIEBALANS GEEFT EIGENAARS EXTRA COMFORT

Naast de klassieke balansvormen exporteert u uit Syndesk voortaan ook een gecentraliseerde balans. Deze “vereenvoudigde” balansvorm geeft een simpelere weergave dewelke door mede-eigenaars, rekeningcommissaris en derden duidelijker begrepen kan worden. Deze balans is opgebouwd uit een aantal typische grootboekrekeningen. Zowel in het Nederlands als het Frans beschikbaar.

FACTUREER UW EIGEN SOFTWAREKOST NAAR UW GEBOUWEN

Verlaag uw werkingskost en wij factureren uw licentiekost naar elk gebouw in uw beheer. Voortaan maakt onze administratie het ook mogelijk dat wij uw softwarekost factureren op elke VME in uw beheer. Op die manier is uw kost verspreid en doet u zelf geen financiering.

AFREKENING AAN EIGENAAR EXTRA VERBETERD

Voortaan kan er een extra pagina voorzien worden bij de afrekening aan eigenaar; hierbij wordt meteen een opvraging voorzien met het nieuwe voorschot en wordt het afrekensaldo meteen met 1 betaalopdracht gerealiseerd door elke eigenaar. Zo bespaart u op bankboekingen en specifieke rappels.

INTEGRATIE met E-ID LEZER

Op elke persoonsfiche van een eigenaar of huurder kan u voortaan eenvoudig & snel de basisgegevens inlezen van de identiteitskaart. Via een simpele koppeling met uw eID terminal worden de officiële rijksregistergegevens ingelezen. Zo beschikt u steeds over een foto, het rijksregistern°, het domicilie-adres en de geboortedatum & -plaats. Uw eigenaarsbeheer en de wettelijke administratie voor vergaderingen & stemmingen worden nog gedetailleerder.

WEBSITE VOOR MEDE-EIGENAARS VERDER UITGEBREID

Vandaag kan u al vlot online nieuwsberichten publiceren, eigenaars documenten laten downloaden + eigenaars meldingen laten doorgeven. Voortaan kan u mede-eigenaars nog meer op de hoogte houden worden van uw dagelijkse beheer; zo kan men voortaan een bondige agenda raadplegen waarin u opkomende activiteiten kan publiceren. Eveneens kan u diverse webenquêtes opzetten om zo korte peilingen te doen binnen een gebouw.

VERZONDEN EMAILS WORDEN NETJES BIJGEHOUDEN

Van zodra u per email documenten of communicatie verzendt uit het pakket naar een groep van mede-eigenaars, individuen, leveranciers of op gebouwniveau, worden deze emails netjes bijgehouden op diverse niveaus. U kan dus ten allen tijden deze emails oproepen en transparant deze communicatie herbekijken en archiveren.

SCAN STEMBILJETTEN OP VERGADERINGEN

Syndesk biedt voortaan 4 mogelijkheden om lokaal op een vergadering realtime de stemming door mede-eigenaars snel door te voeren. Eigenaars krijgen stembiljetten waar men eenvoudigweg zijn keuzebolletje inkleurt en u scant alle biljetten via uw scanner in 1 keer. Op die manier leest Syndesk de stemmingen en berekent hij het eindresultaat.

AUTOMATISEER ERELOONFACTURATIE PER GEBOUW

Per gebouw kan u voortaan simpelweg de ereloonberekening instellen. Vervolgens zal Syndesk op de periodiciteit naar keuze uw ereloonfactuur berekenen, klaarmaken en inboeken. Op die manier wint u tijd door niet telkens dit zelf te moeten doen en gebeuren zelfs de boekingen volledig automatisch.

E-MAIL COMMUNICATIE NOG BETER OP TE VOLGEN

Er wordt meer en meer per email gecommuniceerd en u wil graag alle communicatie ervan bijhouden op niveau van een eigenaar, leverancier of dossier. Voortaan worden in Syndesk alle verzonden emails netjes bijgehouden zodat u snel alle communicatie kan terugvinden. U kan makkelijk doorklikken en emails en bijlagen herbekijken.

AUTOMATISCHE VERREKENING VAN VASTE KOSTEN & ERELONEN

Bespaar nog meer tijd doordat Syndesk per gebouw u er automatisch aan herinnert dat er vaste kosten en erelonen verrekend moeten worden. Syndesk genereert zelf automatische facturen hiervoor die u netjes verder kan verwerken in uw boekhoudpakket naar keuze.

RAPPELBEHEER NOG MEER IN DETAIL

Met het rappelbeheer kan u perfect per eigenaar naar diens betalingsgedrag kijken en er gepast op reageren. Voortaan houdt Syndesk ook een keurige historiek en vermeldingen bij op eigenaarsniveau, zodat u elke rappelsituatie correct en klantvriendelijk kan opvolgen. Vermijd zo delicate situaties en houd uw rappels netjes onder controle.

EIGENAARSWEB NOG UITGEBREIDER

Het webgedeelte voor eigenaars bestaat reeds lang in Syndesk als optie in uw licentie. Via deze online manier kan u heel wat informatie en extra dienstverlening aan uw eigenaars schenken. Voortaan kunnen eigenaars ook meldingen doorgeven aan uw kantoor via deze website. U kan als beheerder ook nieuwsberichten publiceren ter algemene informatie.

NU OOK MANUEEL STEMMEN OP UW AV

Met Syndesk is de voorbereiding en het beheer van uw vergaderingen een makkie. Voortaan kan u tijdens het noteren van stemmingen op een AV de stemmen van elke eigenaar manueel ingeven en bewerken. Dus voor kleine vergaderingen of manuele interventies kan u zonder scanning werken. U ziet meteen wie wat stemt en u kan eenvoudigweg realtime aanpassingen doen.

WEBSITE EIGENAARS NOG NUTTIGER

De website voor mede-eigenaars kan u nog beter inzetten omdat u voortaan nieuwsberichten zowel publiek als privatief kan publiceren. Snelle online informatie dus. Eveneens kunnen eigenaars meldingen doorgeven vanuit hun webgedeelte. Op die manier werkt uw kantoor nog efficiënter & transparanter.

MOBIELE APP BESCHIKBAAR

Voortaan kan u op eender welke locatie op uw smartphone uw database raadplegen om op die manier snel info op te vragen over gebouwen, eigenaars, leveranciers en meldingen die binnenlopen vanuit de webomgeving. Onze app werkt gebruiksvriendelijk en snel.

NOG SNELLER STEMMEN TELLEN

In Syndesk kon u reeds stemmingen op vergaderingen snel tellen door het gemakkelijke systeem van barcode-scanning op stembiljetten. Een bijkomend alternatief is het scannen van A4 stembiljetten in zijn geheel, wat nog sneller resultaat oplevert en waarmee u niet elk biljet afzonderlijk dient in te scannen.

SYNDESK WERKT SAMEN MET KHLIM-OPLEIDING

De Katholieke Hogeschool Limburg lanceert vanaf dit voorjaar een specifieke opleiding voor syndicusbeheerders. In 10 avondsessies kunnen vastgoedbeheerders zich verder professionaliseren binnen alle soorten van thema's. Aangezien wij de uitdager zijn in deze softwaremarkt zijn wij ondersteunend partner. Elke cursist krijgt een Syndesk demoversie doorheen zijn opleiding, een korting bij aankoop van het pakket, ... lees meer op deze weblink

HET NIEUWE BOEKHOUDPLAN SYNDICUS

Sinds 01/01/2013 moet u als syndicus best met een aantal nieuwe verplichtingen rekening houden in uw beheer: nog meer nadruk op dubbel boekhouden, een specifiek rekeningenstelsel voor syndicusbeheer, 2 klantenrekeningen per mede-eigenaar en een aangepaste redenering met betrekking tot kapitaalfondsen. Download hier alvast het nieuwe boekhoudplan dat door de minister onlangs vrijgegeven werd.

HET NIEUWE BOEKHOUDPLAN SYNDICUS

Sinds 01/01/2013 moet u als syndicus best met een aantal nieuwe verplichtingen rekening houden in uw beheer: nog meer nadruk op dubbel boekhouden, een specifiek rekeningenstelsel voor syndicusbeheer, 2 klantenrekeningen per mede-eigenaar en een aangepaste redenering met betrekking tot kapitaalfondsen. Download hier alvast het nieuwe boekhoudplan dat door de minister onlangs vrijgegeven werd.

SYNDESK, ALTIJD AL 100% VOLGENS DE WETGEVING

De afgelopen weken hebben wij de veranderingen in de nieuwe wetgeving en het nieuwe boekhoudplan grondig geanalyseerd, bediscussieerd en gerealiseerd. Dit betekent dat ons pakket helemaal up2date is met enkele basiswijzigingen: nieuw rekenstelsel, nieuwe eigenaarsrekeningen, nieuwe kapitaalrekeningen, ... Ontdek in onze (demo)versie de volledigheid en functionaliteit van onze syndicus-oplossing.

HET GANSE TEAM WENST U PRETTIGE EINDEJAARSDAGEN

Het was ons wat, 2012, een jaar vol nieuwe klanten, interessante bezoeken op heel wat kantoren in Vlaanderen, blijvende technische ontwikkelingen in ons pakket, extra innovaties, gelukkige Syndesk-klanten die heel wat comfort hebben dankzij ons pakket. Met hoogtepunten en ook kleine dipjes besluiten wij dit werkjaar en kijken wij vol inspiratie uit naar het Nieuwe Jaar. Wij wensen u alvast Fijne Eindejaarsdagen en tot in 2013!

VEREENVOUDIG UW BUDGETTERING, DOE PROGNOSES & CREEER PROVISIES

Uw AV komt er aan en uw VME verwacht dat u een realistisch budget voorstelt op basis van het vorige boekjaar. Dankzij onze nieuw functie van budgetbeheer kan u simpelweg voor elke VME automatisch uw jaarkosten/opbr. ophalen, wijzigingen inzetten en gemakkelijk een nieuwe prognose maken. Van hieruit kan u dan ook provisies laten simuleren per mede-eigenaar om elke toekomstige afrekening zo dicht mogelijk naar een nulwaarde te voorspellen.

NIEUW REKENSTELSEL SYNDICUS BESCHIKBAAR

De minister van Justitie heeft midden augustus 2012 het officiële rekenstelsel voor syndicusbeheer gepubliceerd. Na grondige studie krijgen onze nieuwe Syndesk-klanten sowieso standaard dit rekenstelsel aangeboden en is dit volledig gekoppeld met alle soorten van boekingen/acties. Ook de dupliceer-functie tussen gebouwen blijft bestaan. Bestaande klanten krijgen dit eind november geïntegreerd zodat zij netjes de overgang kunnen maken voor en na 01/01/2013.

VERBETER UW COMMUNICATIE MET SMS-BERICHTEN

Om als syndicus correct en snel te communiceren, kan u op meldingen of plotse gebeurtenissen snel reageren. Verstuur op eenvoudige wijze korte & krachtige interventie- of informatieve SMS-boodschappen naar uw mede-eigenaars. Uw kantoor wordt dagelijks een pak minder belast met oproepen over eenzelfde melding, u communiceert sneller & naar iedereen, uw boodschappen hebben een maximaal persoonlijk & realtime bereik en dit tegen een lage verzendkost per eenheid.

NIET OP HET CIB VASTGOEDCONGRES, MAAR WEL BLIJVEND INNOVATIEF

Helaas... u zal ons team vandaag niet ontmoeten op het jaarlijkse vastgoedcongres. Wij zetten liever sterk in op een persoonlijk bezoek in uw kantoor om samen de meerwaarde en tijdswinst van onze software-oplossing met u te bespreken. En als slimme investeerder bekijkt u alle leveranciers in de markt, want u doet beslist voordeel dankzij onze innovatieve aanpak als uitdager in deze softwaremarkt.

Download hier alvast ons meest recente Update nieuws en ontdek alweer nieuwe verbeteringen in ons pakket.

BEHEER & COMMUNICEER NAAR REKENINGCOMMISSARIS(SEN)

De rekeningcommissaris volgt uw financiële beheer als syndicus mee op in elke VME. U wil deze personen nauw betrekken in uw beheer en hen de nodige documenten ter nazicht bezorgen. Met 1 druk op de knop worden automatisch heel wat standaarddocumenten (balans, budget, dagboek aankopen, dagboek financieel, afrekenoverzicht, verdeelsleutels, …) door Syndesk bij elkaar gezocht en verzonden. Deze lijst van commissarissen kan u binnen elk gebouw gemakkelijk beheren.

INTEGRATIE VAN HET SYNDICUS REKENINGENSTELSEL

Voor alle boekjaren vanaf 01/01/2013 wordt het genormaliseerd rekeningenstelsel verplicht. Dit rekenstelsel is voortaan uw wegwijzer om een rechtsgeldige dubbele boekhouding voor uw gebouwen te voeren. Wij zijn volop bezig dit nieuwe rekenstelsel te analyseren en gaan dit in onze Syndesk-software standaard invoegen. Lees hier de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

INTEGRATIE MET MICROSOFT WORD

Syndesk moet uw programma zijn van waaruit u zoveel mogelijk handelingen kan doen. Er is voortaan een functie actief waarmee u snel een persoonlijke brief kan schrijven en uitsturen (e-mail, post) naar een mede-eigenaar. Met een snelknop wordt dan een template met uw huisstijl geopend en kan u zelf uw brief naar keuze opmaken.

NOG MEER EN SNELLER DETAILS OVER VERGADERINGEN

Onze vergadermodule is een pareltje in ons pakket: van hieruit kan u al uw vergaderingen optimaal beheren en communiceren. In deze functie wordt nu extra informatie voorzien waarmee u in één oogopslag heel wat belangrijke parameters bij de hand heeft. Gegevens die trouwens realtime bijgewerkt worden tijdens het opstarten van uw vergadering en het scannen van aanwezigheden en volmachten.

VOORTAAN UW EIGEN FAVORIETE (SNEL)NAVIGATIEMENU

Net zoals in uw webbrowser kan u voortaan uw menuvak "Favorieten" zelf opvullen met subfuncties die u het meest gebruikt. Dan verkijgt u een snelmenu en moet u niet steeds het ganse navigatiemenu doorzoeken. U zal merken dat dit sterk bijdraagt aan uw gebruikscomfort en snelheid van werken.

ZOEKEN OP REKENINGNUMMER

Isabel en CODA (uw digitale dagafschriften), 2 handige technologische verbeteringen voor alle financiële transacties. Zeker het overwegen waard om al uw financiële bewegingen te digitaliseren en te automatiseren. Standaard zitten beide technologieën netjes geïntegreerd in Syndesk en verhoogt het uw comfort in dagelijks financieel beheer. Best handig als u kan zoeken op bankrekeningnummer voor zowel eigenaars als leveranciers. Op die manier kan u van eendere welke ‘onduidelijke’ bankbeweging in uw papieren bankafschriften of CODA’s snel uitzoeken aan wie de rekening toebehoort.

UITGAANDE BETALINGEN, GEGROEPEERD EN TOCH INDIVIDUEEL

Vanuit onze functie “Betalingen” kan u voor elk gebouw alle openstaande leveranciers beheren en klaarzetten voor automatische verwerking via uw Isabel-systeem. Het is voorzien dat individuele betalingen per gebouw in de achtergrond gegroepeerd worden als 1 uitgaand bestand en uw Isabel-licentie niet te veel belasten. Wanneer u betalingen dan opnieuw inleest via uw CODA-bestand worden de gegroepeerde betalingsopdrachten weer netjes ontplooid en individueel weergegeven en geboekt.

AFRONDINGSVERSCHILLEN OP AFREKENINGEN

U herkent de situatie wel, alle facturen en kosten die ingeboekt worden in een boekjaar en verwerkt worden in de afrekening, krijgen te maken met totaalbedragen die op de hoeveelheid mede-eigenaars verdeeld worden. Hierdoor ontstaan er afrondingsbedragen die uiteindelijk ook in gelijkheid toegewezen moeten worden. Deze verdeling van afrondingsverschillen wordt door Syndesk in de achtergrond automatisch bijgehouden per eigenaar en iedere eigenaar komt uiteindelijk aan bod. Dat lijkt ons het meest democratisch te werken.

EXTRA RAPPORTWEERGAVEN VOOR AFREKENINGEN

De afrekeningen van elk gebouw vereisen intensieve aandacht van u als syndicus. Daarom proberen wij deze functie continu te verbeteren: zo hebben wij enkele nieuwe rapportvormen voorzien waarmee u via diverse snelknoppen bruikbare overzichten krijgt over eigenaars heen: snelle opsomming van het aandeel reserve/werkkapitaal in het bedrag van de afrekening en een rapport met overzicht van alle afrekensaldi onder elkaar zodat u als beheerder niet zelf een dubbele kopie van alle afrekeningen moet maken en doorlopen.

BETER OVERZICHT TIJDENS BOEKING VAN FACTUREN

Aankoopfacturen kan u eenvoudig en snel inboeken dankzij onze handige boekingsvensters. Met of zonder digitale scan kan u per gebouw op een kostenrekening naar keuze elke factuur inboeken. Voortaan krijgt u in dit venster meteen te zien welke verdeelsleutel aan de kostenrekening hangt en of de rekening als "kost voor de huurder" actief staat. Van hieruit kan u dan ook snel ingrijpen voor een eventuele aanpassing.

communiceer op verdeelsleutel in een gebouw

In elk gebouw bestaan verschillende groepen van mede-eigenaars of huurders. Voortaan kan u gericht een bericht verzenden naar een verdeelsleutel die actief is in een gebouw. Dus als u enkel de eigenaars wil aanspreken die meedelen in de kosten van de lift, kan u voortaan op de verdeelsleutel “Lift” een bericht verzenden naar enkel die eigenaars. Zo communiceert u voortaan nog gerichter.

maak uw eigen rekenstelsel en dupliceer

In Syndesk hanteren we de standaardregels en logica voor een optimale dubbele boekhouding van elk gebouw. Het Minimum Algemeen Rekenstelsel (MAR) wordt standaard voorzien. Voortaan kan u voor elk gebouw een rekenstelsel hergebruiken van een ander gebouw in uw database. Dit betekent dat u een specifiek standaard rekenstelsel voor uw kantoor kunt opzetten en gebruiken voor al uw gebouwen.

beheer nog ruimer en gemakkelijker rappels

Met het beheer van rappels kan u voor elk gebouw voor elke eigenaar en voor elk van de bestaande opvragingen op eender welk moment de status opvolgen. Op die manier draagt u zorg voor een stabiel financieel beheer van elke VME en kan u conform de afspraken in de AV als syndicus optreden. Uw eigen administratie wint er ook bij. Het rappelbeheer kan u per gebouw activeren en volgens parameters afstemmen: aanrekenen van verwijlintresten, administratiekosten en/of schadebeding. Kortom heel wat parameters die een duidelijk en dwingend plaatje schetsen naar elke openstaande mede-eigenaar.

de Cloud-oplossingen

U heeft er misschien al over gehoord: de Cloud-oplossingen die iedereen in staat stelt om via het wereldwijde web snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot software en gebruiksgemak. Dankzij onze Microsoft programmatie is Syndesk voortaan ook van eender welke locatie bereikbaar via een Internet-connectie. Uw database wordt veilig dan in de Cloud geplaatst en van daaruit zal elke gebruiker dan vlot alle gegevens in uw Syndesk versie kunnen beheren. Dus voortaan anytime + anywhere. Vraag naar de opzet ervan voor uw kantooromgeving.

facturen betalen met dubbele handtekening

Voortaan kan u betalingen doen die een dubbele handtekening vereisen. Vanuit het overzicht van de geboekte facturen kan u heel snel een overschrijvingsformulier automatisch per factuur laten afdrukken. Alle gegevens worden netjes uitgelezen en afgedrukt zodat een 2de persoon officieel op papier kan meetekenen. Dit overschrijvingsformulier kan u dan verder doorgeven aan uw bank.

een vlot beheer van alle binnenlopende meldingen

Er lopen alle dagen heel wat diverse soorten van meldingen binnen en het is niet evident deze allemaal netjes op te volgen. Met onze nieuwe functie inzake taakbeheer kan u diverse soorten van meldingen, schade, offerte, op te volgen werken, … ingeven en verder beheren voor opvolging. Dankzij een snellijst wordt bij de opstart van uw programma telkens netjes aangegeven welke taken dringend zijn en opgevolgd dienen te worden. Handig om tijd te besparen en uw mede-eigenaars nog beter te bedienen.

print de individuele afrekeningen recto/verso

Vanuit ecologisch standpunt en omwille van kostenefficiëntie proberen we in elke afdrukfunctie vanuit Syndesk afdrukken op papier te optimaliseren. Als u voor een gebouw de afrekeningen wil afdrukken, kan dit voortaan recto/verso gebeuren zodat u heel wat informatie kwijt en uw papier dubbel zo efficiënt gebruikt.

afdrukken van een overschrijvingsformulier per afrekening

Wanneer u de individuele afrekeningen verstuurt, willen heel wat mede-eigenaars dit per post ontvangen en het via een overschrijvingsformulier betalen. In Syndesk is voorzien dat u per afrekening ook een officieel Europees overschrijvingsformulier mee kan afdrukken. Dit kan u trouwens ook doen op het niveau van opvragingen per mede-eigenaar. Het komt tegemoet aan de vraag van heel wat mede-eigenaars en met een eenvoudige druk op de knop kan u het instellen en mee opsturen.

snel oproepen van afrekeningen per mede-eigenaar

Wanneer u een eigenaar aan de lijn heeft, worden er al eens vragen gesteld over de individuele afrekening. Vanuit ons pakket kan u vanuit het overzicht van eigenaars of het zoekoverzicht met slechts 1 muisklik snel per eigenaar meteen naar diens laatste en voorlaatste afrekening gaan. Binnen enkele seconden heeft u de afrekening op uw scherm en dient U dus geen totale berekening te doen voor dat gebouw.

Syndesk getest en bereikbaar in de Cloud

U heeft er allicht al wat over horen waaien: de Cloud-oplossing die elke gebruiker in staat stelt om via het wereldwijde web snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot software en een verhoogd gebruikscomfort. Dankzij onze Microsoft programmatie is Syndesk voortaan ook van eender welke locatie bereikbaar via een Internet-connectie. Uw database wordt dan veilig in de Cloud geplaatst en van daaruit zal elke gebruiker dan vlot alle gegevens in uw Syndesk versie kunnen beheren. Dus voortaan anytime + anywhere. Vraag naar de opzet ervan voor uw kantooromgeving.

laat Syndesk voortaan een extra back-up nemen van uw database

Uit extra veiligheid en om een dubbele back-up te voorzien voor de database van uw Syndesk-versie, kunnen wij voortaan voorzien in een automatische koppeling naar de gratis back-up omgeving van Windows Skydrive. Via een gratis Windows Live account beschikt u over een gratis opslagruimte van 20 Gigabyte. In uw Syndesk-versie kunnen wij instellen dat er periodiek een kopie van uw database in de achtergrond automatisch weggeschreven wordt. U hoeft dus niet meer wakker te liggen van mogelijk dataverlies!

volg voortaan live onze productontwikkeling via het web

Wij zijn de uitdager in de markt van syndicussoftware en blijven continu verder ontwikkelen aan ons pakket om dit nog beter te maken voor u als syndicus. Op basis van periodieke feedback van onze klanten en dagelijkse contacten die wij hebben met syndici, vernieuwen we ons bestaande pakket waar zinvol en blijven wij op die manier voorloper in de markt. Daarom voorzien we voortaan op de startpagina van onze website een berichtenvenster waarin we op geregelde tijdstippen Nieuws publiceren. Handig voor u om te volgen welke verbeteringen wij continu aanbrengen in onze innovatieve software-oplossing.

KLANTEN AAN HET WOORD

Sinds wij gebruik maken van Syndesk gaat het beheer van de gebouwen een stuk vlotter ondanks de bijkomende verplichtingen sinds 01/09/2010 die perfect geïntegreerd zijn in het pakket. Bij het ontwikkelen van de software werd uitvoerig naar de noden van syndici geluisterd. Netropolix biedt ook een uitstekende service.

EEN DEMO VAN ONS PAKKET?

Wij laten graag onze software van dichtbij ervaren wat deze bevat en hoe de functies opgebouwd zijn. U krijgt meteen inzicht in de mogelijkheden.
>> Contacteer mij aub